PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

Dit is het Privacy en Cookie Statement van FIGHTZONE (hierna te noemen: FIGHTZONE). In dit statement wordt uiteengezet hoe FIGHTZONE omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.fightzone.nl (hierna: de “Website”) en persoonsgegevens die via een offline verzoek om informatie of contact worden verkregen. Daarnaast gaat deze verklaring in op de cookies die worden ingezet op de Website.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN VEILIG BIJ FIGHTZONE

FIGHTZONE respecteert de privacy van haar klanten, zakenrelaties en gebruikers van haar Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan FIGHTZONE wordt verstrekt of door FIGHTZONE wordt verzameld, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

KLANTACCOUNT

Om via de Website bestellingen te kunnen plaatsen geven wij u de optie om een account aan te maken. Om een account aan te kunnen maken, dient u in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord (zelfgekozen)

Voornoemde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. het toekennen en beheren van uw account
 2. de bestrijding van c.q. controle op fraude, misbruik en/of oneigenlijk gebruik van uw account en/of de producten die besteld worden via uw account. In dat kader legt FIGHTZONE ook informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (zoals het IP-adres dat wordt gebruikt om in te loggen en/of bestellingen te plaatsen).

De gegevens worden in ieder geval bewaard zolang u een account heeft bij FIGHTZONE .

BESTELLINGEN

Via uw account kunt u bestellingen plaatsen voor producten die op de Website worden aangeboden. In het kader van bestellingen zult u, naast de gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanmaken van een account, de volgende gegevens moeten verstrekken:

 • Factuuradres
 • Bezorgadres (indien afwijkend van factuuradres)
 • Telefoonnummer

Voornoemde gegevens en uw accountgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. om u op de hoogte te houden van de status van uw bestellingen
 2. om uitvoering te geven aan de bestelling/overeenkomst, waaronder begrepen de levering en de zgn. after sales-verplichtingen
 3. facturatie
 4. ter verbetering van onze dienstverlening
 5. om vragen en klachten af te handelen

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
U kunt na een geplaatste bestelling of aankoop via de Website of nadat u contact hebt gehad met (een afdeling van) FIGHTZONE , door of namens FIGHTZONE gevraagd worden om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Indien u deelneemt aan een dergelijk klanttevredenheidsonderzoek, dan zullen de volgende (persoons)gegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres en/of telefoonnummer
 • Ervaringen met (afdelingen) van FIGHTZONE en/of aan haar gelieerde ondernemingen
 • Gegevens betreft een geplaatste of geleverde bestelling
 • IP-adres

Voornoemde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Onderzoek naar de klanttevredenheid betreft (afdelingen van) FIGHTZONE en/of de aan haar gelieerde ondernemingen
 2. Verbetering van service en processen
 3. Behandelen van vragen en/of klachten
 4. Controle op misbruik (bijv. verstrekken van meerdere ervaringen/reviews door één en dezelfde persoon)

TELEFOONGESPREKKEN

Telefoongesprekken met onze klantenservice kunnen worden opgenomen voor trainings-, beoordelings- of kwaliteitsdoeleinden. Hierover wordt u geïnformeerd zodra u telefonisch contact opneemt met onze klantenservice. De (persoons)gegevens die worden opgenomen, worden enkel gebruikt voor voornoemde kwaliteitsdoeleinden.

De opgenomen telefoongesprekken worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het betreffende doel.

E-MAILNIEUWSBRIEF

Indien u de gratis e-mailnieuwsbrief wenst te ontvangen die door FIGHTZONE wordt aangeboden, dient u in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • Titel
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te sturen. U kunt u op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief van FIGHTZONE door in te loggen op uw account en u af te melden. Daarnaast kunt u zich altijd afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. 

GEBRUIK VAN COOKIES

WAT ZIJN COOKIES?

Zoals bij veel websites het geval is, maakt FIGHTZONE gebruik van cookies en op cookies lijkende bestanden en technologieën zoals “web beacons” (hierna aangeduid als: ”Cookies”).

Een Cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer of op uw tablet of telefoon wordt opgeslagen.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek aan de Website niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren.

Hieronder wordt uitgelegd hoe er op de Website gebruik wordt gemaakt van Cookies, van wie de Cookies afkomstig zijn en waarom de Cookies worden ingezet. Verder wordt er beschreven hoe Cookies geweigerd en verwijderd kunnen worden.

FUNCTIONELE COOKIES

FIGHTZONE maakt gebruik van Cookies om uw gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden gedurende uw bezoek aan de Website. Deze Cookies dienen het gebruiksgemak omdat u bepaalde gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.

Daarnaast kan FIGHTZONE Cookies gebruiken die noodzakelijk zijn om de Website goed te laten functioneren, ook als u de Website bezoekt op uw mobiele telefoon of tablet.

A/B TESTING COOKIES

FIGHTZONE test haar Website voortdurend om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden. Daarvoor maakt FIGHTZONE gebruik van zogenaamde A/B testing Cookies van derde partijen. Bij A/B testing worden twee verschillende varianten van de Website, of delen van de Website, aan bezoekers getoond om te bekijken welke variant het beste werkt.

WEBSITE ANALYSE COOKIES

Op de Website worden Cookies ingezet die bijhouden welke pagina’s u hebt bezocht. Deze informatie wordt onder andere verzameld door de webanalysedienst Google Analytics.

Deze webanalysedienst maakt gebruik van Cookies om te analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. De Cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de Website heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de Website eerder heeft bezocht en via welke website de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen.

De gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website wordt in de meeste gevallen verzonden naar servers van de betreffende webanalysedienstens. De webanalysedienstens zullen deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de Website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de Website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de Website en het internet. FIGHTZONE gebruikt de geaggregeerde gegevens uit de rapporten voor verdere optimalisering van de Website.

FIGHTZONE verwijst naar het privacybeleid van de betreffende webanalysedienstens waarin wordt beschreven hoe zij omgaan met (persoonlijke) gegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van hun producten en services, waaronder webanalyse.

GOOGLE ADWORDS & ANALYTICS REMARKETING

Wij maken gebruik van Google Adwords & Analytics remarketing services om advertenties te laten zien op websites van derden (inclusief Google) aan eerdere bezoekers van FIGHTZONE . Dit kan betekeken dat wij advertenties vertonen aan een bezoeker die bijvoorbeeld het bestelproces nog niet succesvol heeft afgerond. De advertenties kunnen tekst of display advertenties zijn binnen het Google Display Netwerk.

Alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met onze en Google’s privacy policy. U kunt uw voorkeuren voor advertenties instellen via https://adssettings.google.com.

Retargeting cookies op websites van derden

Daarnaast kunnen er op websites van derden (zoals op online marktplaatsen) retargeting Cookies van FIGHTZONE worden ingezet om relevante advertenties te laten zien aan eerdere bezoekers van deze andere websites.

SOCIAL MEDIA COOKIES

Op de Website kan gebruik worden gemaakt van social media buttons van bijvoorbeeld Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest en Google+.

Zodra u een pagina van de Website bezoekt die social media buttons bevat, maakt uw browser een verbinding met de betreffende social media aanbieder. Deze aanbieder verkrijgt daardoor informatie over de pagina’s van de Website die u met uw IP-adres hebt bezocht.

Als u tijdens uw bezoek aan de Website bent aangemeld bij Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest of Google+, dan kan uw bezoek worden gelinkt aan uw account. Als u de buttons gebruikt, bijvoorbeeld door het Facebook ‘Like’-symbool aan te klikken, dan wordt de betreffende informatie door uw browser naar de betreffende aanbieder verzonden en daar bewaard.

Het doel en de omvang van de gegevens die via de social media buttons worden verzameld, evenals de verdere verwerking, het verdere gebruik en de duur van de opslag, wordt uitsluitend bepaald door de aanbieders van de buttons. Hierover kunt u meer lezen in de privacyverklaring van de betreffende aanbieders.

COOKIES INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN

U kunt Cookies accepteren of weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst FIGHTZONE u naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon voor het instellen van uw cookievoorkeuren.

Als Cookies volledig worden uitgeschakeld, kan het echter mogelijk zijn dat u niet alle functies van de Website kunt gebruiken. Maakt u gebruik van verschillende computers op verschillende locaties, dan moet u ervoor zorgen dat iedere browser is aangepast aan uw cookie-voorkeuren.

U kunt Cookies overigens altijd verwijderen van de harde schijf van uw computer of van uw tablet of telefoon. Raadpleeg hiervoor de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon of tablet.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

Google, Facebook, Twitter en Microsoft zijn Amerikaanse bedrijven. Dit betekent dat de data kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Daar geldt andere wetgeving dan in Europa wat betreft omgang met persoonsgegevens. Google, Facebook, Twitter en Microsoft houden zich aan de Privacy Shield -principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Bedrijven die hierbij zijn aangesloten worden beschouwd als organisaties die voldoen aan de Europese beveiligingsstandaard voor persoonsgegevens.

VERSTREKKING BINNEN HET FIGHTZONE CONCERN

Om u beter van dienst te zijn, kan het voorkomen dat uw (persoons)gegevens aan lokale ondernemingen van het FIGHTZONE -concern worden verstrekt, waaronder ondernemingen in landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden. Deze ondernemingen zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of verstrekking van informatie waarom u heeft verzocht.

VERSTREKKING AAN DERDEN

FIGHTZONE zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven
 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een met FIGHTZONE gesloten overeenkomst
 • dat op grond van de wet verplicht of toegestaan is
 • dat noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude
 • dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van FIGHTZONE

BEWAARTERMIJN

FIGHTZONE bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

BEVEILIGING

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft FIGHTZONE een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek en de aard van haar activiteiten voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding van de inloggegevens van uw account (e-mailadres en wachtwoord). Deel uw inloggegevens dan ook nooit met iemand anders en ga er zorgvuldig mee om.

INZAGE EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS

U kunt uw eigen gegevens altijd bekijken en zo nodig aanpassen door in te loggen op uw account.

Ook als u geen account heeft kunt u kennisnemen van de persoonlijke informatie die FIGHTZONE over u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u FIGHTZONE verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u alleen schriftelijk richten aan de betreffende afdeling van FIGHTZONE op het bezoekadres zoals vermeld onderaan dit Privacy en Cookie Statement.

RECHT VAN VERZET

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail of schriftelijk richten aan FIGHTZONE op de adressen zoals vermeld onderaan dit Privacy en Cookie Statement. U ontvangt binnen vier weken een schriftelijk antwoord van FIGHTZONE .

Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, zal FIGHTZONE het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden direct staken. U zult dan geen commerciële e-mails – zoals nieuwsbrieven – van FIGHTZONE meer ontvangen.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID VAN DERDEN

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. FIGHTZONE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens. FIGHTZONE adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy- en cookiebeleid op de betreffende websites.

WIJZIGINGEN

Dit Privacy en Cookie Statement kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is steeds te vinden op de Website. FIGHTZONE adviseert dan ook dit Privacy en Cookie Statement regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan FIGHTZONE verstrekt.

VRAGEN

Mocht u vragen hebben over dit Privacy en Cookie Statement, aarzel dan niet om contact op te nemen met FIGHTZONE .

FIGHTZONE
Spuistraat 8
1012 TS Amsterdam

Telefoon: +31 6 18922911
FIGHTZONE, juni 2018